Mindent az energetikai tanúsítványról

Mi az az Energetikai tanúsítvány?


Az Energiatanúsítvány egy olyan minősítési dokumentum, amelyből az ingatlan energiafogyasztását tudhatjuk meg. Az energiafogyasztás mértéke fogja meghatározni, hogy milyen besorolású lesz az ingatlan energiatanúsítványa.

Mivel az ingatlanpiacon a lakásvásárlás teszi ki az adásvételek mintegy 70%-át, lakás zöldkártya néven is szokták emlegetni, noha az energetikai tanúsítvány minden típusú  ingatlanra kiállítható.

Mire jó a Lakás zöldkártya?

Az ingatlanvásárló az Energetikai tanúsítvány / Lakás zöldkártya alapján információt kaphat az ingatlan energia felhasználásáról és ennek alapján a várható fenntartási költségeiről is. Az ingatlan tulajdonosoknak tehát érdeke, hogy minél jobb besorolású legyen az épület energiatanúsítványa, mert ezzel növelheti annak piaci értékét.

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Kormány rendelet alapján összefoglalva az energiatanúsítványról:

Energiatanúsítvány 2012. január 1-jétől  kötelező:

  • minden új építésű ingatlanra
  • minden ingatlan eladásnál
  • bérbeadásnál (2012. június 1-jétől 2015. december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződések esetében az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól.)
  • 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Energetikai tanúsítvány nem kell:

  • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre (önálló, más épülethez nem csatlakozó).
  • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre.
  • hitéleti rendeltetésű épületre.
  • ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2
  • huzamosabb emberi tartózkodás célját szolgáló sátorszerkezetekre.


  Energiatanúsítvány érvényessége:

Az energiatanúsítvány érvényességi ideje 10 év. 2016 január 1-től a jogszabály lehetővé teszi, hogy bizonyos társasházak esetén, a meglévő mérések (számlák) alapján történjen az energetikai tanúsítvány kiállítása, ebben az esetben a tanúsítvány csak 3 évig érvényes. Viszont ha az épületben az energiafogyasztást befolyásoló felújítás történik, pl.: nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzatszigetelés stb. akkor érdemes új energiatanúsítványt készíteni, mert így jobb besorolású lesz az ingatlan és többet érhet a piaci értéke.

Energiatanúsítvány Kategóriái (besorolásai):

Energetikai tanúsítvány 2016 előtt:

Energetikai tanúsítvány 2016 után:

 

Energiatanúsítvány ára:

A lakás zöldkártya kiállításra, tanúsításra a rendelet szerint 5500 Ft / óra rezsióradíj számolható el, és egy épületre maximum 2 óra. Ezen felül elszámolhatók a számlával igazolt kiadások, pl.: utazás, fénymásolás, stb., valamint egyéb számlával nem igazolható költségátalány a díj legfeljebb 10%-áig. Ezek a tanúsítás alapköltségei, ha a törvényben előírt minden adat, számítás, alaprajz, műszaki vezetői nyilatkozat rendelkezésre áll.

Amennyiben ezek a dokumentumok hiányosak és ezért külön számítást, rajzot kell készíteni – vagyis nem csak a meglévőket kell ellenőrizni, és azok alapján kiállítani a tanúsítványt - akkor a többlet költségeket 5500 Ft-os rezsióradíjon számolhatja el a tanúsító.

Energiatanúsítvány Ajánlása:

Minden energiatanúsítvány tartalmaz ajánlási részt, melyeket CC kategóriánál rosszabb energiaosztályú épületeknél kötelező a tanúsítónak kitöltenie. Ez tartalmazza a szükséges beruházási javaslatokat (pl.: nyílászáró csere, fűtés korszerűsítés, homlokzatszigetelés stb.) melyekkel jobb energiaosztályba sorolhatjuk épületünket.

Energetikai  tanúsítványhoz kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

2008 közepén jelent meg, a 176/2008. (VI.30.) számú Korm.rendelet, mely az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szól. A rendelet az Európai Uniós kötelezettségünkre való tekintettel, készült el. Célja más kapcsolódó jogszabályokkal együtt, hogy az épületek kevesebb energiát használjanak fel. Ennek elérése érdekében az energetikai tanúsítványtájékoztatást ad, az ingatlan jelenlegi energetikai állapotáról, valamint az ajánlási részben javaslatot tesz, az épület korszerűsítésére, melynek megvalósítása esetén energiát takaríthatunk meg.

 176/2008.(VI.30.)Korm.rendelet
 az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

264/2008.  (XI.6.) Korm. rendelet

a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

192/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

313/2012.  (XI.8.) Korm. rendelet

Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

7/2006.(V.24.)TNMrendelet
 az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról